Hiển thị toàn bộ version của 1 package trên Linux


Mặc định khi bạn chạy command cài đặt 1 package / phần mền trên Linux. Nó luôn mặc định cài package / phần mềm với version mới nhất. Vì vậy trong trường hợp version mới có lỗi gì đó không mong muốn chúng ta muốn cài một version thấp hơn thì đầu tiên chúng ta cần tìm kiếm các version mà phần mềm hỗ trợ cài đặt sau đó mới cài nó.

Hiển thị danh sách các Version của 1 package

Trên Ubuntu / Debian

Sử dụng command sau để hiển thị toàn bộ version trên Ubuntu

apt-cache madison <package_name>

Hoặc:

apt-cache policy skypeforlinux

Như các bạn đã thấy version mới nhất của SkypeForLinux là 5.55.0.135. Để cài đặt version cũ hơn chúng ta gỡ package ra và cài bằng command sau:

sudo apt-get install <package_name>=<version>

Trên CentOS / Redhat / RHEL

Đối với hệ điều hành CentOS / Redhat / RHEL chúng ta dùng lệnh yum như sau:

yum --showduplicates list <package_name>

Trên OpenSuse / SLES

Sử dụng lệnh zypper

zypper search -s <package_name>

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web