Hướng dẫn cài đặt môi trường Docker cho Odoo


Docker hiện tại đang làm ứng dụng ảo hóa được sử dụng nhiều nhất cho việc phát triển các ứng dụng web, app web. Giúp chúng ta đồng bộ môi trường phát triển và và tăng tốc độ phát triển tên của dự án.  Trong bài viết này, Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng môi trường Docker cho Odoo 15PostgreSQL 14.

Bước 1: Cài đặt Docker

Mình đã hướng dẫn cách cài đặt docker rất đơn giản trong 2 bài viết sau:

Bước 2: cài đặt đặt công cụ soạn thảo docker-compose

sudo apt -y install docker-compose

Bước 3: Tạo file docker-compose.yml chứa các thông tin để cài đặt môi trường.

Tạo thư mục chứa project của bạn và file docker-compose.yml ở trong thư mục đó. VD: /opt/docker/vinasupport/docker-compose.yml

File docker-compose.yml có nội dung như sau:

version: '3.1'
services:
 web:
  image: odoo:15.0
  depends_on:
   - db
  ports:
   - "8069:8069"
 db:
  image: postgres:14
  environment:
   - POSTGRES_DB=postgres
   - POSTGRES_PASSWORD=odoo
   - POSTGRES_USER=odoo

Giải thích file trên

 • Sử dụng image của odoo 15
 • Cổng 8069 được map ra ngoài host
 • Database là PostgreSQL 14
 • DB mặc định là postgres
 • User và Password của DB: odoo/dooo

Bước 4: Chạy docker để build môi trường Odoo

docker-compose up -d

Sau khi chạy xong chúng ta sẽ tạo ra 2 container chứa web và db như sau:

Bước 5: Setup Odoo

Try cập dường link http://localhost:8069/web/ để cài đặt odoo

Chúng ta cài đặt giống như hai bài viết ở trên.

Để dừng môi trường phát triển sử dụng command sau:

docker-compose stop

Trường hợp bạn muốn xóa hoàn toàn môi trường phát triển

# Stop and remove containers, networks..
docker-compose down 

# Down and remove volumes
docker-compose down --volumes 

# Down and remove images
docker-compose down --rmi <all|local>

Phần nâng cao mai sẽ viết tiếp nhé!

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web