Kết nối SSH tới máy ảo Linux trên VirtualBox


Để kết nối tới máy ảo Linux trên virtualBox, đầu tiên chúng ta cần kiểm tra dịch vụ SSH có đang cài đặt trên máy ảo Linux không. Thông thường SSH service sẽ được cài đặt sẵn, nhưng có thể trong 1 số phiên bản HDH Linux, ví dụ Ubuntu Desktop 18.04 chẳng hạn thì SSH chưa được cài đặt.

Cách kiểm tra dịch vụ SSH trên máy ảo Linux

Có rất nhiều cách kiểm tra SSH trên Linux. Mặc định ssh sẽ lắng nghe trên cổng 22, tuy nhiên có thể máy ảo Linux đã thay đổi cổng 22 sang 1 cổng khác.

– Sử dụng lệnh netstat

sudo netstat -ltpn

– Sử dụng lệnh telnet

telnet 127.0.0.1 22

Cài đặt OpenSSH trên máy ảo Linux

Nếu như SSH Service chưa được cài đặt, thì chúng ta cần cài đặt package openssh-server bằng command sau:

– Trên Ubuntu / Debian / Linux Mint

sudo apt-get install openssh-server

– Trên Redhat / CentOS / Fedora / RHEL

sudo yum install -y openssh-server

Kết nối  SSH tới máy ảo Linux trên VirtualBox

Cách 1: Sử dụng Port Forwarding với 1 NAT Network

Từ máy ảo Linux -> [ Settings ] -> [ Network ] -> [ Port Forwarding ]

Tạo 1 Rule có các thông tin như sau:

  • Name: SSH Connect
  • Host Port: 2222
  • Guest Port: 22

Sau đó để kết nối tới máy ảo Linux chúng ta sử dụng thông tin là:

  • Host: localhost
  • Port: 2222

Cách 2: Sử dụng 1 Bridged Network

Từ máy ảo Linux -> [ Settings ] -> [ Network ] -> Chọn “Bridged Adapter

Lúc này, máy đã là 1 máy trong mạng LAN, chúng ta có thể kết nối SSH tới máy với các thông số:

  • Host: Địa chỉ IP của máy
  • Port: 22

Nguồn: vinasupport

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web