Cài đặt Microsoft Windows Fonts cho Ubuntu 16.04 và 17.04 LTS


Sau khi cài đặt HDH Ubuntu, bạn sẽ không có sẵn các fonts trên HDH Windows của Microsoft như Arial, Time New Roman, Comic Sans MS, Courier New, Georgia, Impact, … Điều đó sẽ gây bất tiện cho bạn trong một số trường hợp, ví dụ như là đọc file doc được soạn thảo trên HDH Windows chẳng hạn. Ngoài ra với một số bạn mới làm quen với Ubuntu thì có thể chưa quen với font chữ trên Ubuntu, thì bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Font của Microsoft trên Ubuntu 16.04 và 17.04 LTS.

Cài đặt Microsoft’s TrueType Core font.

TrueType là chuẩn font được phát triển bởi Apple và Microsoft cuối những năm 1980s. TrueType gồm các font chữ: Andale Mono, Arial, Arial Black, Comic Sans MS, Courier New, Georgia, Impact, Times New Roman, Trebuchet, Verdana và Webdings…

Để cài đặt TrueType font bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Bấm tổ hợp phím Ctrl+Alt+T để mở Terminal và thực hiện command sau để cài đặt TrueType Core Font

sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer

Nhập mật khẩu của User nếu được yêu cầu.

Bước 2: Sau khi chạy command, một cửa sổ thông tin về License sẽ được hiển thị. Bạn bấm <Ok> để tiếp tục

Bước 3: Một cửa khác yêu cầu bạn chấp nhận các điều khoản về License, lựa chọn <Yes> để chấp nhận.

Như vậy bạn đã cài đặt thành công Font của Microsoft Windows trên Ubuntu.

Bản quyền: vinasupport.com

SHARE