[Odoo] Config log và đường dẫn file log


Mặc định Odoo không ghi các thông tin về truy cập, lỗi, … vào file log. Để kích hoạt, config log và chỉ định đường dẫn file log chúng ta thêm các tham số sau vào file odoo.conf.

#HHHHHHHHHHHHHHHHH
# Logs Settings
#HHHHHHHHHHHHHHHHH
#
#-----------------------------------------------------------------------------
# The log filename. If not set, use stdout.
#-----------------------------------------------------------------------------
logfile = /var/log/odoo/vinasupport-server.log

#-----------------------------------------------------------------------------
# True/False. If True, create a daily log file and keep 30 files.
#-----------------------------------------------------------------------------
logrotate = True

#-----------------------------------------------------------------------------
# Ture/False. If True, also write log to 'ir_logging' table in database
#-----------------------------------------------------------------------------
log-db = False

#-----------------------------------------------------------------------------
# True/False logs to the system's event logger: syslog
#-----------------------------------------------------------------------------
syslog = False

#-----------------------------------------------------------------------------
# Log level - One of the following:
# info, debug_rpc, warn, test, critical, debug_sql, error, debug, 
# debug_rpc_answer
#-----------------------------------------------------------------------------
log-level = warn

#-----------------------------------------------------------------------------
# log_handler - can be a list of 'module:log_level' pairs. 
# The default value is ':INFO' -- it means the default logging level 
# is 'INFO' for all modules.
#-----------------------------------------------------------------------------
# log_handler =

Giải thích các tham số

 • logfile: Đường dẫn file log trên server
 • logrotate: tạo log theo ngày, và chỉ giữ lại 30 file gần nhất. Các file cũ hơn sẽ bị xóa
 • log-db: Lưu các thông tin liên quan của database
 • syslog: Lưu thông tin log tới event logger của hệ thống
 • log-level: mặc định là warning, ngoài ra còn có các level khác ở bên dưới:

Các level của log

#
# LOG LEVEL      / log_handler: module:log_level
# ----------------------------------------------------------------------------
# info        / [':INFO']
# critical      / ['openerp:CRITICAL', 'werkzeug:CRITICAL']
# error        / ['openerp:ERROR', 'werkzeug:ERROR']
# warn        / ['openerp:WARNING', 'werkzeug:WARNING']
# debug        / ['openerp:DEBUG']
# debug_sql      / ['openerp.sql_db:DEBUG']
# debug_rpc      / ['openerp:DEBUG','openerp.http.rpc.request:DEBUG']
# debug_rpc_answer  / ['openerp:DEBUG','openerp.http.rpc.request:DEBUG', 
#            'openerp.http.rpc.response:DEBUG']
#
# End of Logging Info
# ----------------------------------------------------------------------------

Kết quả

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web