[Python] Chèn ảnh vào file excel sử dụng Openpyxl


Để thêm hình ảnh vào file excel sử dụng Python khá dễ dàng với thư viện Openpyxl. Đây là thư viện xử lý file excel tốt nhất mà mình đang sử dụng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé!

Cài đặt module Openpyxl

Để có thể thêm hình ảnh vào file excel các bạn cần cài đặt 2 module là openpyxl và pillow

pip install openpyxl pillow

Chèn ảnh vào file excel

Tạo 1 file example.py chứa source như sau:

import openpyxl

import thư viện openpyxl

# Load template
workbook = openpyxl.load_workbook('template.xlsx')

Đọc file excel

# Navigate to first sheet
sheet = workbook.worksheets[0]

Chuyển tới sheet đầu tiên để xử lý

# Load image
image = openpyxl.drawing.image.Image('vinasupport_logo.png')
# Set image anchor
image.anchor = 'A1'

Đọc file ảnh và chỉ định vị trí chèn

# Add to workbook sheet
sheet.add_image(image)

Chèn file ảnh vào sheet

# Save to out.xlsx
workbook.save('out.xlsx')

Cuối cùng là lưu lại thành file mới.

Vậy tổng hợp các bước ta có source như sau:

import openpyxl
# Load template
workbook = openpyxl.load_workbook('template.xlsx')
# Navigate to first sheet
sheet = workbook.worksheets[0]
# Load image
image = openpyxl.drawing.image.Image('vinasupport_logo.png')
# Set image anchor
image.anchor = 'A1'
# Add to workbook sheet
sheet.add_image(image)
# Save to out.xlsx
workbook.save('out.xlsx')

Kết quả

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web