mysqldump

[Shell script] Script tự động backup Source Code & Database

Source code và database là 2 thứ cực kỳ quan trọng của 1 website. Vì vậy cần có 1 giải pháp tự động backup hàng ngày là cần thiết để đảm bảo nếu có sự cố xảy ra thì chúng ta hoàn toàn có thể khôi phục lại. Script tự động backup Đoạn script sau […]

Giải pháp backup và khôi phục dữ liệu lớn cho MySQL & MariaDB

Trong bài viết này, vinasupport sẽ hướng dẫn các bạn sao lưu và khôi phục CSDL (Backup & Restore Database) có dữ liệu lớn trong MySQL & MariaDB. Vì sao cần 1 giải pháp backup database có dữ liệu lớn? Mình từng làm việc với dữ liệu của MySQL có dung lượng > 10GB và […]

Sử dụng mysqldump mà không cần nhập password trong MySQL/MariaDB

Mysqldump là chương trình được cung cấp bởi MySQL và MariaDB, được sử dụng với mục đích sao lưu CSDL thành các tập tin hệ thống.  Nếu bạn thực hiện chạy lệnh mysqldump thủ công, nó sẽ yêu cầu xác thực với user và password. Bạn sẽ bắt buộc phải nhập mật khẩu mới có […]