Nén dung lượng máy ảo VirtualBox trên Linux/Windows/Mac


Khi làm việc với 1 máy ảo VirtualBox, theo thời gian dung lượng máy ảo sẽ tăng theo thời gian sử dụng. Sau đó dù chúng ta có free dung lượng trong máy ảo nhưng dung lượng chiếm dụng trên máy Host cài VirtualBox vẫn không bị thay đổi. Vì vậy trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn đưa dung lượng máy ảo về đúng giá trị sử dụng của nó.

Chúng ta cần xử ly file vdi của máy ảo VirtualBox, Các bạn hãy thực hiện các bước sau đây:

Trên Máy ảo Windows Guest

Đầu tiên chúng ta sử dụng công cụ “Defragment and Optimise Dirve” để chống phân mảnh ổ đĩa.

Sau khi mở công cụ chọn ổ đĩa gán với file vdi của máy ảo. => Chọn [ Optimise ]

Sau khi quá trình chống phân mảnh kết thúc. Các bạn download SDelete , để null hết các dữ liệu free.

Download file trên, giải nến và chạy command sau:

sdelete.exe c: -z

c: chính là ổ địa chúng ta chống phân mảnh ở trên.

Trên máy ảo Linux guest

Các bạn chạy command sau:

dd if=/dev/zero of=/var/tmp/bigemptyfile bs=4096k ; rm /var/tmp/bigemptyfile

Hoặc cài công cụ zerofree,

VD: trên Ubuntu cài bằng lệnh

sudo apt install zerofree

Sau đó chúng ta tiến hành free space của máy ảo Linux

telinit 1
mount -o remount,ro /dev/sda1
zerofree -v /dev/sda1

Chú ý /dev/sda1 là phân vùng mount của file vdi, bạn chạy lệnh df -h để xác nhận phân vùng mount tới thư mục root / của hệ điều hành.

Các bạn tham khảo thêm bài viết này về cách sử dụng zerofree: Giảm dung lượng ổ đĩa máy ảo Linux trên VirtualBox

Trên máy Host cài VirtualBox

Trên Windows chạy lệnh

VBoxManage.exe modifymedium --compact c:\path\to\thedisk.vdi

Trên Linux chạy lệnh

vboxmanage modifymedium --compact /path/to/thedisk.vdi

Trên Mac chạy lệnh

VBoxManage modifymedium --compact /path/to/thedisk.vdi

Trên Mac, đường dẫn VBoxManage là: /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/VBoxManage

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web