Khắc phục lỗi không thể copy/paste trên VirtualBox


Mặc định VirtualBox không có sẵn copy/paste từ máy tính vào máy ảo và ngược lại. Để có thể sử dụng được copy/paste trước hết bạn cần cài đặt VirtualBox Guest Additions.

Cài đặt VirtualBox Guest Additions

Trên Menu Bar của VirtualBox => Chọn [ Devices ] => [ Insert Guest Additions CD image…]

Khi đó file ảnh của Guest Additions sẽ được mount vào máy ảo. Trên máy ảo bạn hãy chạy file cài đặt. VD: Máy ảo là Ubuntu sau khi mount sẽ hiển thị yêu cầu cài đặt.

Khắc phục lỗi không thể copy/paste trên VirtualBox

Sau khi cài đặt VirtualBox thì chúng ta ta có thể sử dụng chức năng copy/paste của VirtualBox như sau:

Trên Menu Bar của VirtualBox => Chọn [ Devices ] => Chọn [ Shared Clipboard ] => Chọn các option sau:

  • Host to Guest: Từ máy bạn vào máy ảo
  • Guest To Host: Từ máy ảo ra ngoài máy tính
  • Disabled: Tắt chức năng copy/paste đi.
  • Bidirectional: Thực hiện 2 chiều.

Chú ý: Trường hợp mà bạn đã thực hiện theo cách trên mà vẫn không sử dụng được hoặc đang dùng mà mất chức năng copy/paste thì hãy thực hiện cách dưới đây.

Chỉ áp dụng cho máy ảo sử dụng HDH Ubuntu. Trên máy ảo chạy các command sau:

killall VBoxClient
VBoxClient-all

Sau đó khởi động lại máy ảo.

Nguồn vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web