Khắc phục lỗi không thể copy/paste trên VirtualBox


Mặc định VirtualBox không có sẵn copy/paste từ máy tính vào máy ảo và ngược lại. Để có thể sử dụng được copy/paste trước hết bạn cần cài đặt VirtualBox Guest Additions.

Cài đặt VirtualBox Guest Additions

Trên Menu Bar của VirtualBox => Chọn [ Devices ] => [ Insert Guest Additions CD image…]

Khi đó file ảnh của Guest Additions sẽ được mount vào máy ảo. Trên máy ảo bạn hãy chạy file cài đặt. VD: Máy ảo là Ubuntu sau khi mount sẽ hiển thị yêu cầu cài đặt.

Khắc phục lỗi không thể copy/paste trên VirtualBox

Sau khi cài đặt VirtualBox thì chúng ta ta có thể sử dụng chức năng copy/paste của VirtualBox như sau:

Trên Menu Bar của VirtualBox => Chọn [ Devices ] => Chọn [ Shared Clipboard ] => Chọn các option sau:

  • Host to Guest: Từ máy bạn vào máy ảo
  • Guest To Host: Từ máy ảo ra ngoài máy tính
  • Disabled: Tắt chức năng copy/paste đi.
  • Bidirectional: Thực hiện 2 chiều.

Chú ý: Trường hợp mà bạn đã thực hiện theo cách trên mà vẫn không sử dụng được hoặc đang dùng mà mất chức năng copy/paste thì hãy thực hiện cách dưới đây.

Chỉ áp dụng cho máy ảo sử dụng HDH Ubuntu. Trên máy ảo chạy các command sau:

killall VBoxClient
VBoxClient-all

Sau đó khởi động lại máy ảo.

Cách cài đặt máy ảo VirtualBox trên Window và Linux vui lòng tham khảo bài viết sau

Nguồn vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web