Cách giữ kết nối SSH trên Putty khi bị Timeout


Vấn đề / Problem

Để truy cập tới một server hay một VPS, chúng ta thường sử dụng một phần mềm remote client thông qua kết nối SSH như Putty. Nếu như đang kết nối tới một server bằng Putty mà chúng ta không thao tác trong 1 khoảng thời gian. Thì tự động server sẽ ngắt kết nối (Đóng phiên làm việc), hệ quả là Putty bị mất kết nối SSH với server và có thông báo lỗi như sau:

Server sent disconnect message 
type 2 (SSH_DISCONNECT_PROTOCOL_ERROR):
“Timeout, your session not responding.”

Giải pháp / Solution

Để khắc phục vấn đề này, thì trên Putty các bạn truy cập [Sessions] -> [Connection] và đặt giá trị của “Seconds between keepalives” là 30. Tức là cứ 30 giây, bạn không thao tác với server, thì Putty sẽ gửi 1 null packet tới server để giữ kết nối.

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web