Kiểm tra cổng (port) đang mở với kết nối UDP


Chúng tôi đã có bài viết kiểm tra mở port trên Windows :

Hôm nay chúng tôi xin hướng dẫn các bạn trên Linux kiểm tra 1 cổng (port) có đang mở cho kết nối UDP không? Chúng tôi sử dụng Netcat. Netcat (thường được viết tắt là nc) là một tiện ích mạng máy tính để đọc và ghi dữ liệu trên các kết nối mạng sử dụng TCP hoặc UDP.

Kiểm tra cổng mở có kết nối UPD

Để kiểm tra chúng ta sử dụng lệnh nc với tham số -u

nc -vzu <host> <port>

Kết quả:

Tạo 1 cổng mở trên UPD với Netcat

Hoặc bạn có thể tạo 1 cổng mở (listen) với lệnh nc

nc --ul <host> <port>

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web