Tạo 1 port listener trên Linux sử dụng Netcat


Cài đặt Netcat

Nếu chưa cài đặt Netcat, chúng ta sử dụng command sau để cài đặt.

# on Ubuntu / Debian / Linux Mint
sudo apt install -y netcat

# on RHEL / Redbat / CentOS / Fedora
sudo yum install -y netcat

Tạo port listener trên Linux

nc -l 5000

Nó sẽ tạo ra 1 listener trên port 5000

Chúng ta kiểm tra bằng port lisnten bằng command ps

Hoặc kiểm tra bằng lệnh netstat

Ngoài ra chúng ta chỉ cho phép listen trên localhost bằng command sau:

nc -l localhost 5000

Kiểm tra kết nối tới port listener trên Linux

Để kiểm tra kết nối chúng ta sử dụng Netcat Client

nc -l localhost 5000

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web