Hướng dẫn cài đặt môi trường Vue.js trên MacOS


VueJS là một JS Framework khá nối tiếng bên cạnh ReactAngular JS. Để có thể lập trình Vue trên MacOS không khó, nó cũng tương tự trên các môi trường khác. Nhưng việc cài đặt và xây dựng môi trường trên MacOS thì có những sự khác biệt nhất định. Đây là bài viết hoàn chỉnh cách cài đặt và xây dựng môi trường phát triển Vue.js trên MacOS

Hướng dẫn cài đặt Vue JS trên MacOS

Để cài vue.js trên MacOS bạn cần cài theo thứ tự như sau:

Bước 1: Cài đặt brew, công cụ quản lý package trên MacOS

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Bước 2: Sử brew để cài NodeJS

brew install node

Kiểm tra bạn đã có cả node và npm chưa. Chú ý package npm được cài kèm theo gói nodejs.

Bước 3: Cài vue-cli

npm install -g @vue/cli

Kiểm tra lại

Bước 4: Tạo project với vue-cli

mkdir -p /opt/vue
cd /opt/vue
vue create first-project

Chọn Y để thay đổi npm registry giúp tăng tốc cài đặt npm

Chọn phiên bản Vue bạn muốn cài đặt. Phiên bản Vue 3 đang là phiên bản mới nhất.

Quá trình cài đặt sẽ diễn ra, cho đến khi kết thúc bạn sẽ thấy thông tin như sau:

Vậy chúng ta đã tạo xong project.

Cấu trúc thư mục của project như sau:

Bước 5: Chạy project

Truy cập vào project và chạy lệnh sau:

cd first-project
npm run serve

Kết quả cuối cùng:

Và khi truy cập vào đường link trê chúng ta được

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web