Sửa lỗi “413 Request Entity Too Large” trên Nginx


Vấn đề / Problem

Khi bạn thực hiện upload 1 file lớn tới một Nginx Web Server, chúng ta gặp phải lỗi “413 Request Entity Too Large” như sau:

Nguyên nhân

Lỗi 413 Request Entity Too Large xảy ra khi bạn thực hiện upload một file quá lớn tới server (Nginx Web Server). Thông thường, thông số upload sẽ bị giới hạn bởi các nhà cung cấp dịch vụ hosting hoặc ở cấu hình mặc định của Nginx thường có giá trị thấp. Điều này đảm bảo cho việc hệ thống hoạt động ổn định, không bị quá tải (full disk) khi bị upload file lớn lên.

Giải pháp / Solution

Để khắc phục lỗi này, chúng ta sửa file cấu hình của Nginx /etc/nginx/nginx.conf

Và sửa tham số client_max_body_size tới giá trị mà bạn mong muốn (VD: 12MB)

# set client body size to 12M #
client_max_body_size 12M;

Chú ý: Nếu bạn set giá trị về “0”, thì Nginx sẽ không kiểm tra size khi upload file lên server, tuy nhiên việc này rất nguy hiểm vì người sử dụng có thể upload file có dung lượng lớn gây ra tràn dung lượng ổ cứng (full disk).

Sau đó reload lại nginx

sudo nginx -s reload

Kết quả là chúng ta có thể upload được file lớn tới 12MB lên Server

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web