Hướng dẫn cài đặt Apache Maven trên Ubuntu


Apache Maven là một công cụ quản lý dự án mã nguồn mở miễn phí được sử dụng cho các dự án Java. Bạn có thể dễ dàng quản lý xây dựng, báo cáo, và tài liệu hóa bằng Apache Maven. Apache Maven cung cấp một framework hoàn chỉnh để tự động xây dựng infrastructure của dự án. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Apache Maven trên Ubuntu 16.04, 17.04 và phiên bản mới nhất Ubuntu 18.04 LTS.

 

Yêu cầu:

  • Một máy chủ cài đặt Ubuntu. Nếu chưa có các bạn có thể mua 1 vps của Vultr với giá chỉ có 2.5 USD/tháng để sử dụng, xem thông tin tại đây.
  • Một User có quyền sudo.

1. Cài đặt Oracle Java

Apache Maven yêu cầu Java được cài đặt trên máy chủ của bạn. Nếu Java không có sẵn trên Ubuntu. Thêm Oracle Java PPA vào Apt với lệnh sau:

# Thêm respository của Java
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java

# Update lại respository của Ubuntu
sudo apt-get update -y

# Cài đặt Oracle Java 8.
sudo apt-get install oracle-java8-installer

Kiểm tra Java đã được cài đặt thành công chưa?

java -version

2. Cài đặt Apache Maven

Phiên bản mới nhất của Apache Maven các bạn có thể tìm tại đây: http://maven.apache.org/download.cgi

Để tải và cài đặt Apache Maven các bạn thực hiện lần lượt các lệnh sau:

cd /opt/
sudo wget http://mirrors.viethosting.com/apache/maven/maven-3/3.5.3/binaries/apache-maven-3.5.3-bin.tar.gz
sudo tar -xvzf apache-maven-3.5.3-bin.tar.gz 
sudo mv apache-maven-3.5.3 maven

Thư mục cài đặt Maven trên Ubuntu là /opt/maven

3. Thiết lập biến môi trường cho Maven

Bạn sẽ cần phải thiết lập các biến môi trường như M2_HOME, M2, MAVEN_OPTS, và PATH. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách tạo một tệp mavenenv.sh bên trong thư mục /etc/profile.d/.

– Tạo file /etc/profile.d/mavenenv.sh

sudo vi /etc/profile.d/mavenenv.sh

Có nội dung như sau:

export M2_HOME=/opt/maven
export PATH=${M2_HOME}/bin:${PATH}

– Thiết lập quyền thực thi cho file và load biến môi trường vào hệ thống

sudo chmod +x /etc/profile.d/mavenenv.sh
source /etc/profile.d/mavenenv.sh

4. Xác nhận cài đặt thành công Maven

Sử dụng lện sau để xác nhận rằng Maven đã hoạt động trên máy chủ Ubuntu.

mvn --version

Vậy là các bạn đã cài đặt thành công Maven, bạn có thể bắt đầu setup dự án Java của mình.

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web