Hiển thị cấu trúc cây thư mục sử dụng lệnh Tree trên Linux


Trên Windows, Bạn có thể liệt kê file và thư mục dưới dạng cây thư mục bằng lệnh tree. Trên Linux, bạn cũng có thể làm được như thế. Tuy nhiên lệnh tree trên Linux không có sẵn. Bạn cần phải cài đặt thêm.

Cài đặt tree Command

Để sử dụng đc tree command, thì chúng ta cần cài bằng command sau:

# Trên RHEL / CentOS / Fedora Linux
sudo yum install tree

# Trên Ubuntu / Debian / Linux Mint Linux
sudo apt-get install tree

# MacOS
brew install tree

Sử dụng tree Command

Sử dụng lệnh Tree như thế nào? Cú pháp như sau:

tree [options] <duong_dan_thu_muc>

VD1: Hiển thị cấu trúc cây thư mục hiện tại

tree .

VD2: Hiển thị cả file ẩn

tree -a

VD3: Chỉ hiển thị thư mục

tree -d

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web