Fix lỗi “WARNING: clock of the subversion server appears to be out of sync” trên Jenkins


Trên Jenkins, khi thực hiện update svn thì gặp lỗi sau:

WARNING: clock of the subversion server appears to be out of sync. This can result in inconsistent check out behavior.

Nguyên nhân là do mình đã thay đổi giờ của server, khiến svn báo “out of sync”. Để fix lỗi này mình thực hiện thêm @HEAD vào cuối đường dẫn của repository

Ví dụ, nếu đường dẫn svn là:

http://svn.vinasupport.com/svn/myproject/trunk

Thì đơn giản chúng ta chỉ cần thêm @HEAD vào cuối URL như bên dưới.

http://svn.vinasupport.com/svn/myproject/trunk@HEAD

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web