Fix lỗi “no matching manifest for linux/arm64/v8 in the manifest list entries”


Trên Macbook M1, khi chạy lệnh pull mysql lastest hoặc chạy composer up với service là mysql bạn sẽ gặp lỗi bên dưới:

[+] Running 0/1
⠏ phimhh3d_mysql Pulling 3.9s
no matching manifest for linux/arm64/v8 in the manifest list entries

Nguyên nhân là không tìm thấy bản mysql phù hợp cho chịp Apple Silicon trên MacOS để sử dụng với Docker Desktop. Vì vậy bạn hãy thử tham khảo các cách sau đây để khắc phục nhé!

Cách 1: Thêm platform vào file docker-compose.yaml như sau:

services:

  mysql:
    platform: linux/amd64

Hoặc trong trường hợp sử dụng lệnh docker pull

docker pull --platform linux/x86_64 mysql

Kết quả:

Cách 2: Sử dụng MariaDB thay thế

Cách sử dụng docker cho MariaDB

services:
  db:
    image: mariadb:10.5.8
    ...

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web