Đọc file cấu hình .ini trong PHP


Hướng dẫn đọc file .ini sử dụng PHP

Ví dụ chúng ta có file sample.ini có nội dung như sau:

[global]
one = 1
two = 2
three = 3

[database]
hostname = "localhost"
username = "root"
password = ""
database = "vinasupport"

[php_version]
phpversion[] = "5.0"
phpversion[] = "5.1"
phpversion[] = "5.2"
phpversion[] = "5.3"

[urls]
urls[svn] = "http://svn.php.net"
urls[git] = "http://git.php.net"

Để đọc nội dung của file sample.ini chúng ta sử dụng đoạn code xử lý php như sau:

Đọc nội dung file .ini với section

<?php
// Parse with sections
$iniArray = parse_ini_file("sample.ini", true);
var_dump($iniArray);

Kết quả:

Đọc nội dung file .ini với không section

<?php
// Parse without sections
$iniArray = parse_ini_file("sample.ini");
var_dump($iniArray);

Kết quả:

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web