Tìm file và thư mục chiếm nhiều dung lượng trên Linux


Đột nhiên một ngày, bạn gặp phải lỗi “Low Disk Space on Filesystem Root”, khi đó dung lượng ổ cứng của bạn đã cạn kiệt. Bạn cần phải giải phóng ổ cứng bằng việc xóa bớt dữ liệu đi. Vì vậy chúng ta cần tìm file hoặc thư mục đang chiếm dụng ổ cứng. Một số lệnh /command dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện điều này.

Tìm thư mục chiếm nhiều dung lượng nhất | Find Largest Directories

Chúng ta sử dụng lệnh du Linux Command

du -a | sort -n -r | head -n 5

Tìm thư mục chiếm nhiều dung lượng nhất trên thư mục chỉ định / Find Biggest Files and Directories

sudo du -a /home | sort -n -r | head -n 5

Kiểm tra dung lượng mà thư mục đang chiếm

sudo du -sh /home

Tìm file đang chiếm dung lượng nhất / Find Out Top File Sizes Only

Chúng ta sử dụng lệnh find Linux Command

find -type f -exec du -Sh {} + | sort -rh | head -n 5

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web