Hướng dẫn sửa tên hàng loạt file trên Linux


Trên Linux, nếu bạn cần đổi tên, sửa tên hàng loạt file trong 1 folder thì  các bạn có thể tham khảo các command dưới đây.

VD1: Sửa hàng loạt tên file vinasupport.com*.txt từ “vinasupport.com” thành xyz như sau:

Sử dụng vòng lặp for và  lệnh mv Linux Command

for file in vinasupport.com*.txt; do mv -v "$file" "${file/vinasupport.com/xyz}"; done

Trường  hợp sửa cả trong  thư mục con

for file in `find . -type f -name 'vinasupport.com*.txt'`; do mv -v "$file" "${file/vinasupport.com/xyz}"; done

Còn một cách nữa là bạn sử dụng lệnh find Linux Command để đổi tên:

find . -type f -exec rename 's/<string_1>/<string_2>/g' {} +

Nó sẽ sửa tên các file có chuỗi <string_1> sang <string_2>

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web