Thay đổi default Gateway Network của SuSE Linux


Default Gateway của Network được hiểu như địa chỉ cổng mạng, mà ở đó lưu lượng mạng (Network Traffic) sẽ được điều hướng ra ngoài Internet. Khác với các Linux OS khác, SuSE Linux không có tùy chọn thay đổi Default Gateway ở phần giao diện quản lý mạng, cũng như ko thể khi sửa trực tiếp file network scripts. Sau khi tìm hiểu vinasupport.com sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi bằng 2 cách sau:

Hướng dẫn thay đổi Default Gateway trên SuSE Linux

Cách 1: Thay đổi default gateway vĩnh viễn

– Tạo file /etc/sysconfig/network/routes có nội dung như sau:

default 192.168.13.2 - -

Với địa chỉ IP 192.168.13.2 là địa chỉ IP của Network Gateway

Cách 2: Sử dụng route command (Sẽ bị reset lại default gateway nếu restart lại hệ điều hành)

– Chạy command sau:

route add default gw 192.168.13.2 eth0

Nó sẽ điều hướng lưu lượng mạng thông qua Network Gateway 192.168.13.2 thông qua card mạng eth0

Để xác nhận kết quả sử dụng command sau:

netstat -nr

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web