Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Homebrew


Nếu như bạn là 1 tín đồ của MacOS, chắc các bạn chẳng hề xa lạ với công cụ Homebrew. Công cụ được sử dụng thường xuyên khi cài đặt 1 ứng dụng nào đó trên MacOS bằng dòng lệnh. Nó tương tự như apt, yum trên Linux. Bây giờ hãy khám khá nó nhé!

Homebrew là gì?

HomeBrew – The Missing Package Manager cho MacOS (Hoặc Linux). Nó là 1 công cụ quản lý package trên MacOS phổ biến nhất. Giúp bạn dễ dàng cài đặt, nâng cấp, chạy, cũng như gỡ bỏ dễ dàng nhất.

Hướng dẫn cài đặt Homebrew trên MacOS

Homebrew yêu cầu phải có xcode command-line tools nên chúng ta chạy lệnh sau:

xcode-select --install

Sau đó cài Homebrew bằng lệnh sau:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Rồi thêm biến môi trường vào biến $PATH chạy 2 command sau:

(echo; echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"') >> /Users/admin/.zprofile
eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"

Hướng dẫn sử dụng lệnh Brew

Tìm kiếm 1 service

brew search <package_name>

Cài đặt hoặc gỡ bỏ 1 dịch vụ. VD: Cài đặt PostgreSQL

brew install postgresql
brew uninstall postgresql

Liệt kê danh sách các service

brew services list

Khởi động hoặc tắt 1 service

brew services start mongodb-community
brew services stop mongodb-community

Nâng cấp Brew

# Fetch latest version of homebrew and formula
$ brew update
# Show formulae with an updated version available
$ brew outdated
# Upgrade all outdated and unpinned brews
$ brew upgrade
# Upgrade only the specified brew
$ brew upgrade <formula>
# Prevent the specified formulae from being upgraded
$ brew pin <formula>
# Allow the specified formulae to be upgraded.
$ brew unpin <formula>

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web