Gửi email

Gửi Email bằng SMTP trong PHP sử dụng PHPMailer

Chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn thư viện gửi mail được sử dụng phổ biến nhất trên ngôn ngữ lập trình PHP đó chính là thư viện PHPMailer. Dưới đây là 1 số thông tin của thư viện PHPMailer. Github: https://github.com/PHPMailer/PHPMailer Tác giả: Brent R. Matzelle Phát hành lầ đầu từ năm 2001; […]

Gửi email sử dụng SMTP trong Python

Python cung cấp thư viện smtplib, sử dụng như một SMTP Client để thực hiện gửi email tới một địa chỉ Email khác trên Internet thông qua giao thức SMTP. Cài đặt thư viện smtplib Sử dụng trình quản lý package/module PIP của Python để cài đặt. # Python 2 pip install smtplib # Python […]

Gửi email sử dụng sendmail trong Python

Trên hệ thống Linux/Unix có 1 chương trình gửi mail trực tiếp là sendmail. Đoạn script Python dưới đây thực hiện gửi mail thông qua sendmail. Cài đặt sendmail Trên Linux/Unux để cài đặt chúng ta sử dụng command sau đây: # Trên Ubuntu / Debian / Linuxmin sudo apt install sendmail # Tren CentOS […]