Crontab Command

Chạy Cron Job khi khởi động hệ thống Linux

Cron Job là chương trình lập lịch tự động trong hệ thống Linux, để chạy 1 ứng dụng, thực thi 1 script… Với Cron Job bạn có thể lập lịch chạy tại 1 thời điểm nhất định, mỗi giờ (daily), mỗi ngày (daily) nhưng ít ai biết chạy tại thời điểm Linux khởi động hoặc […]