Chạy Cron Job khi khởi động hệ thống Linux


Cron Job là chương trình lập lịch tự động trong hệ thống Linux, để chạy 1 ứng dụng, thực thi 1 script… Với Cron Job bạn có thể lập lịch chạy tại 1 thời điểm nhất định, mỗi giờ (daily), mỗi ngày (daily) nhưng ít ai biết chạy tại thời điểm Linux khởi động hoặc reboot.

Trong bài viết này vinasupport.com sẽ hướng dẫn các bận cấu hình Cron Job để chạy tại thời điểm khởi động của hệ thống Linux.

Chạy Job khi khởi động Linux (Startup)

Sử dụng crontab Command để thiếp lập Job của hệ thống

crontab -e

Thêm đoạn:

@reboot /home/vinasupport/bin/initscript.sh
  • @reboot: để cho hệ điều hành biết thực thị script 1 lần ngay sau khi khởi động hệ thống
  • /home/vinasupport/bin/initscript.sh: Đường dẫn file cần chạy khi khởi động hệ thống

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web