SAP MaxDB là gì? Hướng dẫn cài đặt MaxDB trên Linux


MaxDB là một phần mềm quản trị CSDL. Tuy nó không được sử dụng phổ biến ở Việt Nam nhưng lại được khá nhiều khách hàng doanh nghiệp trên thế giới tin dùng. Vì  vậy, vinasupport.com sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn cài đặt CSDL MaxDB một cách chi tiết nhất.

SAP MaxDB là gì?

SAP MaxDB là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) tuân thủ ANSI SQL-92. MaxDB được nhắm mục tiêu cho các môi trường doanh nghiệp có dữ liệu lớn. Việc phát triển cơ sở dữ liệu bắt đầu vào năm 1977 với tư cách là một dự án nghiên cứu tại Đại học Kỹ thuật Berlin do Rudolf Munz đứng đầu. Vào đầu những năm 1980, nó đã trở thành một sản phẩm cơ sở dữ liệu sau đó thuộc sở hữu của Nixdorf Computer, Siemens-Nixdorf, Software AG.

 • Phát triển bởi SAP AG
 • Phiên bản ổn định: 7.9.10 – 01/2020
 • Phát triển bằng ngôn ngữ C++
 • Operating system Cross-platform
 • Phần mềm ngôn ngữ tiếng Anh
  Loại phần mềm: RDBMS
 • License SAP freeware license agreement for MaxDB (closed source)
 • Website maxdb.sap.com

Download MaxDB Database

Link download: https://developers.sap.com/trials-downloads.html

Chuẩn bị cài đặt

 • File cài đặt SAP MaxDb for Linux tải theo link trên.
 • Hệ Điều Hành RHEL 7.6

Hướng dẫn cài đặt MaxDB Database trên Linux Server

1. Giải nén file cài đặt MaxDB

tar -xzvf maxdb_all_linux_64bit_x86_64_7_9_10_03.tgz

2. Chạy file cài đặt

cd maxdb-all-linux-64bit-x86_64-7_9_10_03/
./SDBINST

Bạn sẽ được hỏi các thông tin config như sau:

SAP MaxDB Installation Manager 7.9.10.03
****************************************


Please enter GlobalData [/var/opt/sdb/globaldata]:
Please enter GlobalPrograms [/opt/sdb/globalprograms]:
Please enter GlobalOwner [sdb]:
Please enter GlobalGroup [sdba]:

Select software components:

0 : All
1 : Database Server
1.1: SQL Engine
2 : SQL Connnectivity
2.1: JDBC
2.2: ODBC
2.3: SQLDBC
3 : AddOns
3.1: Database Analyzer
3.2: Loader


Please enter list of software components [0]:
Please enter Installation Name [MaxDB]:
Please enter Installation Path [/opt/sdb/MaxDB]:
Please enter Installation Description:
Please enter Network Port Number [7200]:

Mình để các thông tin là mặc định

Sau khi nhập các thông tin MaxDB sẽ được tiến hành cài đặt

3. Tạo MaxDB Database

Cập nhật lại biến môi trường, Sửa file /root/.bash_profile và thêm vào bên dưới

# For MaxDB
PATH=$PATH:/opt/sdb/globalprograms/bin
export PATH

Sau đó cập nhật biến môi trường sử dụng command source

source /root/.bash_profile

Tạo 1 database bằng command sau:

dbmcli db_create <database_name> <username>,<password>

VD:

dbmcli db_create DEMODB DBM,DBM

Sau đó login vào database vừa tạo

dbmcli -u DBM,DBM -d DEMODB

Thực hiện các command bên dưới để setup cho database

Open a parameter session:
dbmcli on DEMODB>param_startsession

Initialize the database parameters and define the database type OLTP (default value).
dbmcli on DEMODB>param_init

Change the database parameter SESSION_TIMEOUT to the value 0.
dbmcli on DEMODB>param_put SESSION_TIMEOUT 0

Change the database parameter _SERVERDB_FOR_SAP to the value 0.
dbmcli on DEMODB>param_put _SERVERDB_FOR_SAP NO

Change the database parameter MAXDATAVOLUMES to the value 64:
dbmcli on DEMODB>param_put MAXDATAVOLUMES 64

Change the database parameter MAXUSERTASKS to the value 10:
dbmcli on DEMODB>param_put MAXUSERTASKS 10

Check all database parameters:
dbmcli on DEMODB>param_checkall

Confirm changes to the database parameter file:
dbmcli on DEMODB>param_commitsession

Create data and log volumes
Create data volume No. 1 with name DISKD0001, type FILE, size 32768 pages:
dbmcli on DEMODB>param_addvolume 1 DATA DISKD0001 F 32768


Create log volume No. 1 with name DISKL0001, type FILE, size 6400 pages
dbmcli on DEMODB>param_addvolume 1 LOG DISKL0001 F 6400

Transfer the database instance to the ADMIN operational state:
dbmcli on DEMODB>db_admin

Initialize the new database instance and create the database system administrator with user name DBADMIN and password SECRET:
dbmcli on DEMODB>db_activate DBADMIN,SECRET

Load the system tables:
dbmcli on DEMODB>load_systab

Switch on automatic update of optimizer statistics function:
dbmcli on DEMODB>auto_update_statistics ON

Switch on automatic extension of data area function:
dbmcli on DEMODB>auto_extend ON

Load the demo data:
dbmcli on DEMODB>load_tutorial

Switch on overwrite mode for the log area:
dbmcli on DEMODB>db_execute SET LOG AUTO OVERWRITE ON

Kiểm tra xem Database Instance có đang hoạt động không?

dbmcli -d DEMODB -u DBM,DBM db_state

Kết quả:

Tạo User key

su - maxdb
/opt/sdb/globalprograms/bin/xuser -U DEMODBKEY -d DEMODB -u DBM,DBM
exit

Gỡ bỏ cài đặt MaxDB Database

Kiểm tra database Instance

dbmcli db_enum

Đưa database về chế độ offline

dbmcli -d DEMODB -u DBM,DBM db_offline

Xóa bỏ database

dbmcli -d DEMODB -u DBM,DBM db_drop

Gỡ bỏ Instance

sdbuninst -i maxdb

Hoặc gỡ bỏ hoàn toàn

dbmcli --all

Các câu lệnh quản lý MaxDB Database

Tạo MaxDB instance

dbmcli db_create <Instance name> <username>,<password>

Ví dụ:

dbmcli db_create DEMODB maxdb,maxdb123456

Kiểm tra trạng thái MaxDB instance

dbmcli -d <Instance name> -u <username>,<password> db_state

Ví dụ:

dbmcli -d DEMODB -u maxdb,maxdb123456 db_state

Đặt MaxDB instance offline

dbmcli -d <Instance name> -u <username>,<password> db_offline

Ví dụ:

dbmcli -d DEMODB -u maxdb,maxdb123456 db_offline

Đặt MaxDB instance online

dbmcli -d <Instance name> -u <username>,<password> db_online

Ví dụ:

dbmcli -d DEMODB -u maxdb,maxdb123456 db_online

Xóa MaxDB instance

dbmcli -d <Instance name> -u <username>,<password> db_drop

Ví dụ:

dbmcli -d DEMODB -u maxdb,maxdb123456 db_drop

Kết luận

Vậy là vinasupport.com đã trình bày xong phần giới thiệu về MaxDB và hướng dẫn cài đặt nó trên RHEL 8.2. Nếu  có bắt cứ thắc mắc gì thì bạn vui lòng comment ở bên dưới.

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web