Golang

[Golang] Một số ví dụ lập trình Fiber Web Framework

Ở bài viết trước: Giới thiệu về Fiber Web Framework. Sau đây là 1 số ví dụ sử dụng Fiber Web Framework. Nó sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về Fiber Web Framework. Chương trình Hello World cơ bản package main import “github.com/gofiber/fiber/v2” func main() { app := fiber.New() app.Get(“/”, func(c *fiber.Ctx) […]

Fiber là gì? Tổng quan về Fiber Web Framework

Hiện giới lập trình đang xôn xao về 1 Web Framework mới ra đời có tên là Fiber, Vậy Fiber là gì? Tại sao nó lại được quan tâm đến vậy, hãy cùng vinasupport.com tìm hiểu về Web Framework mới này nhé! Fiber là gì? Fiber là một khung web lấy cảm hứng từ Express […]