Fix lỗi “Attempting to start up from:” trên VMware


Khi thực hiện cài máy ảo Windows 11 trên VMware, mình  đã gặp lỗi. Máy ảo không thể boot vào màn hình cài đặt. Nội dung lỗi như sau:

Attempting to start up from:
EFI Vmware Virtual SCSI Hard Drive (0.0) … unsuccessful.
EFI Vmware Virtual SATA CDROM Drive (1.0) … unsuccessful.
EFI Network …

Cách 1: Sửa trên giao  diện

Các bạn vào [Settings] của máy ảo => Tab [ Options ] => [ Advanced ]

Mục Firmware type: Chọn “BIOS

Cách 2: Sửa file .vmx

Ngoài sửa trên giao diện thì chúng ta có thể sửa file .vmx. Phần mềm VMware trên Ubuntu, mình không thấy có tùy chọn [ Advanced ] để chuyển Firmware sang “BIOS”. May sao vẫn có thể chỉnh sửa tham số này bằng cách sửa file .vmx của máy ảo.

Đầu tiên chúng ta power off máy áo.

Các bạn tìm file <tên_máy>.vmx. Ví dụ trong trường  hợp của mình cài Window 11 mình đặt tên máy ảo là Windows-11 nên tên file là: Windows-11.vmx

Chúng ta sửa  tham số: firmware từ “efi” thành “bios”

firmware = "bios"

Sau đó power on để khởi động lại máy ảo VMware

Kết quả

Mình đã vào màn hình boot của Windows 11

Nguồn vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web