Tổng hợp Extension nên dùng cho Visual Studio Code


Sau một thời gian gắn bó với với phần mềm Visual Studio Code của Microsoft, mình đặc biệt yêu thích phần mềm này bởi sự nhẹ nhàng, linh hoạt của nó. Đặc biệt là thư viện các extension phong phú, luôn được bổ sung bởi hàng ngàng lập trình viên trên thế giới.

Vì vậy trong bài viết này mình xin giới thiệu cho các bạn những Extension hay và phổ biến của Visual Studio Code.

Phần mềm Visual Studio Code

– Trang chủ + Download: https://code.visualstudio.com/
– Thư viện Extension: https://marketplace.visualstudio.com/VSCode

Các Extension nên dùng

I. Các extension hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình

 1. Pythonhttps://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-python.python
 2. C/C++https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode.cpptools
 3. C#https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode.csharp
 4. PHPhttps://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=felixfbecker.php-intellisense
 5. GoLanghttps://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=lukehoban.Go
 6. Rubyhttps://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=rebornix.Ruby
 7. Javascripthttps://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=dbaeumer.vscode-eslint

II. Các Extension hỗ trợ framework/CMS

 1. WordPress (PHP)https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=tungvn.wordpress-snippet
 2. Laravel (PHP)https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=onecentlin.laravel5-snippets
 3. jQuery (Javascript)https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=donjayamanne.jquerysnippets
 4. Angular V5 Snippets (Javascript)https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=johnpapa.Angular2

III. Các Extension giúp quản lý Version

 1. SVNhttps://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=johnstoncode.svn-scm
 2. TortoiseSVNhttps://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=fantasytyx.tortoise-svn
 3. Git Historyhttps://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=donjayamanne.githistory

IV. Các Extension cho việc debug

 1. PHP Debughttps://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=felixfbecker.php-debug
 2. Java Debughttps://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=DSnake.java-debug
 3. Perl Debughttps://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=mortenhenriksen.perl-debug
 4. Debugger for Chromehttps://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=msjsdiag.debugger-for-chrome

V. Các Extension hữu ích khác

1. Code outline

Nếu bạn đã từng dùng 1 IDE khác như Eclipse, Netbean thì chắc chắn bạn sẽ bật cửa sổ Outline. Nơi mà bạn xem danh sách các function, CONSTANT và có thể di chuyển nhanh tới 1 function trong 1 file code. Ở Visual Studio Code khỗng hỡ trợ code outline, nhưng may mắn là có 1 extension giúp chúng ta làm được điều này đó là Code Outline

2. vscode-icons

Một extension giúp bạn hiển thị icon đẹp mặt hơn đó là vscode-icons

Đang update…

 

SHARE