Cài đặt Dante Socks5 Proxy Server với Docker


VinaSupport sẽ hướng dẫn các bạn tạo một Proxy Server Socks5 một cách dễ đàng nhất sử dụng Dante Docker. Bài viết này chúng tôi thực hiện trên môi trường Ubuntu 22.04. Bạn có thể tham khảo cách làm này trên bất cứ môi trường Linux nào kể cả Windows và MacOS. Miễn là cài thành công Docker.

Cài đặt Docker

Để cài đặt Docker các bạn vui lòng tham khảo các bài viết sau:

Cài đặt Dante Socks5 Proxy Server với Docker

Chúng ta sử dụng docker image ở đây: https://hub.docker.com/r/wernight/dante

Cài đặt để sử dụng đơn giản nhất là chúng ta sử dụng command sau:

docker run -d --name=dante -p 1080:1080 wernight/dante

Proxy Server ở trong docker container listen ở cổng 1080. Bạn map chúng ra ngoài bằng bằng 1 cổng bất kỳ như ở đây mình map ra ngoài với vẫn là cổng 1080.

Để test proxy, mình sử dụng command sau:

curl --proxy socks5://localhost:1080 https://vinasupport.com

Kết quả docker ps chúng ta có.

Cài đặt Dante Socks5 Proxy Server có xác thực

Để cài đặt Socks5 Proxy Server có xác thực. Các bạn hãy tạo 1 file Dockerfile có nội dung như sau:

FROM wernight/dante

RUN printf '<password>\n<password>\n' | adduser <user>

Thay <user><password> là tên người dùng và mật khẩu mà bạn muốn sử dụng.

Sau đó chạy build docker image với Dockerfile bạn vừa mới tạo.

docker build -t dante-image .

Cuối cùng tạo một container với dante-image vừa tạo

docker run -d --name=dante_container -p 1080:1080 -it dante-image

Và để sử dụng Socks5 vừa tạo chúng ta test thử với command sau:

curl --proxy socks5://<user>:<password>@localhost:1080 https://vinasupport.com

Nếu như trả về nội dung của trang web thì kết quả là bạn đã thành công.

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web