Perl 5

[Perl] Mở, đọc, sửa và xóa file và thư mục

Trong series về lập trình Perl, mình giới thiệu bài viết hướng dẫn sử dụng Perl 5 để thao tác với text file (Mở, đọc, sửa và xóa file) 1. Thao tác với file Sử dụng function open trong Perl để mở file – Syntax: open(filehandle, mode, filename) – Mode: mode operand read < write > append >> […]

[Perl] Hướng dẫn đọc và ghi file CSV trong Perl 5

Làm thế nào để để đọc và ghi dữ liệu ra file CSV trong Perl 5? Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn các phương thức thao tác với file CSV sử dụng ngôn ngữ lập trình Perl 5. Hiểu về định dạng file CSV CSV là gì?  CSV (Comma Separated Values) là […]

Cài đặt và nâng cấp Perl trên hệ điều hành Linux/Unix

Hướng dẫn download, cài đặt và nâng cấp lên version mới nhất của Perl 5 trên HDH Linux/Unix (Ubuntu/Centos/Redhat). Perl được nhúng mặc định vào HDH Linux/Unix. Tuy nhiên phiên bản Perl đi kèm với HDH lại không phải có version mới nhất. Vì vậy, trong bài viết này vinasupport.com sẽ hướng dẫn cài đặt […]