Nginx Cache là gì?

Hướng dẫn cấu hình Reverse Proxy Cache trên Nginx

Nếu chúng ta có một hệ thống lớn, với dữ liệu khổng lồ và người truy cập đông. Bài toán đặt ra là hệ thống của bạn làm sao có thể đáp ứng được yêu cầu đó. Giải pháp thường được sử dụng là cache dữ liệu người dùng. Hôm nay vinasupport.com sẽ giới thiệu […]