Kiểm tra CPU

Top 9 lệnh kiểm tra thông số CPU trên Linux

Khi bạn nhận được 1 VPS cài đặt hệ điều hành Linux, chúng ta cần kiểm tra các thông số phần cứng. Đặc biệt là thông tin về CPU – trái tim của hệ thống máy chủ. Bài viết này, vinasupport.com sẽ giới thiệu 9 lênh Linux phổ biến nhất trong việc kiểm tra thông […]

Kiểm tra máy tính sử dụng CPU của Intel hay AMD trên Linux

Để kiểm tra máy tính, máy chủ của bạn đang sử dụng CPU của hãng Intel hay AMD, thì trên Linux chúng ta sử dụng lệnh lscpu Linux Command: Nếu kết quả có tham số Vendor ID là: GenuineIntel => Tức là máy tính đang sử  dụng CPU của Intel AuthenticAMD => Tức là máy […]