Thư viện pillow

[Python] Chèn ảnh vào file excel sử dụng Openpyxl

Để thêm hình ảnh vào file excel sử dụng Python khá dễ dàng với thư viện Openpyxl. Đây là thư viện xử lý file excel tốt nhất mà mình đang sử dụng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé! Cài đặt module Openpyxl Để có thể thêm hình ảnh vào file excel các […]