Hướng dẫn cài đặt wkhtmltopdf trên Ubuntu 18.04


Giới thiệu wkhtmltopdf

wkhtmltopdfwkhtmltoimage là các công cụ dòng lệnh mã nguồn mở (LGPLv3) để xuất mã HTML thành PDF và các định dạng hình ảnh khác nhau bằng cách sử dụng công cụ Qt WebKit.

Cài đặt wkhtmltopdf trên Ubuntu Server 18.04

Cài  đặt các thư viện cần thiết

sudo apt-get install libfontenc1 x11-common xfonts-encodings xfonts-utils fontconfig libxrender1 xfonts-75dpi xfonts-base libjpeg-turbo8

Download file cài đặt bằng lệnh sau

wget --no-check-certificate https://downloads.wkhtmltopdf.org/0.12/0.12.5/wkhtmltox_0.12.5-1.bionic_amd64.deb

Cài đặt wkhtmltopdf

sudo dpkg -i wkhtmltox_0.12.5-1.bionic_amd64.deb

Sử dụng wkhtmltopdf

  1. Download và cài đặt như hướng dẫn ở trên
  2. Tạo file HTML mà bạn muốn tạo thành file PDF
  3. Tạo file PDF từ file HTML bằng lệnh sau: wkhtmltopdf vinasupport.html

Ngoài ra bạn có thể tạo file PDF từ đường dẫn URL của 1 trang web bằng lệnh sau:

wkhtmltopdf http://google.com google.pdf

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web