Fix lỗi: mount.nfs4: mounting failed, reason given by server: No such file or directory


Khi thực hiện việc cài đặt và cấu hình NFS Server và NFS Client trên CentOS 7, mình gặp 1 vấn đề là không thể thực hiện mount với NFSv4. Lỗi như sau:

mount.nfs4: mounting 172.20.108.213:/var/nfs/share failed, reason given by server: No such file or directory

Nguyên nhân

Do tạo folder share sử dụng tham số fsid=0 trong file /etc/exports.

Giải pháp / Solution

Để fix lỗi trên và có thể mount NFSv4, bạn chỉ cần mount tới đường dẫn root “/” của NFS Server thay cho thư mục share là /var/nfs/share với command sau:

mount -t nfs4 172.20.108.213:/ /var/nfs-client

Để kiểm tra lại xem mình đã mount thành công với NFSv4 chưa thì các bạn có thể sử dụng command:

mount | grep /var/nfs-client

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web