Các lệnh Linux kiểm tra các thông số VPS/Server


Khi nhận được một VPS/Server từ một nhà cung cấp dịch vụ, chúng ta cần kiểm tra xem các thông số VPS/Server mà chúng ta nhận được từ phía nhà cung cấp có đúng không.

Dưới đây là 1 số Linux command đơn giản mà chúng ta có thể sử dụng:

Kiểm tra thông tin CPU

cat /proc/cpuinfo

Kiểm tra thông tin RAM

free -m

Kiểm tra thông tin ổ cứng

Sử dụng lệnh df có sẵn của Linux/Unix

df -h

Kiểm tra thông tin Hệ điều hành

Thông tin hệ điều hành, ví dụ centos sẽ được lưu vào file /etc/centos-release

cat /etc/*-release

Kiểm tra thông số của ổ cứng

dd if=/dev/zero of=1GB.tmp bs=1024 count=1M conv=fdatasync

Các bạn có thể thấy tốc độ ổ cứng trên website vinasupport.com là 249MB/s (SSD Disk)

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web