Danh sách Tutorial

Cài đặt AWS CLI trên máy chủ EC2 Linux


AWS CLI – AWS Command Line Interface là bộ công cụ CLI viết bằng ngôn ngữ lập trình Python, được AWS phát triển để quản lý các dịch vụ trên AWS (Amazon Web Services) bằng command. Cacsc bạn có thể cài đặt bộ công cụ AWS CLI này khá dễ dàng với hướng dẫn sau đây:

Cài đặt pip

Để cài đặt AWS CLI chúng ta cần sử dụng pip là 1 package quản lý của Python.

– Để biết pip đã được cài đặt chưa thì dùng command sau để kiểm tra version của pip

$ pip3 --version

– Nếu pip chưa cài đặt, cần kiểm tra version của Python để cài pip

$ python3 --version

– Để cài pip thực hiện command sau:

$ curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
$ python3 get-pip.py --user

– Sửa file ~/.bash_profile để update lại biến môi trường PATH

export PATH=~/.local/bin:$PATH

– Chạy command sau để update lại biến môi trường

$ source ~/.bash_profile

– Verify lại version của pip

$ pip3 --version
pip 9.0.1 from ~/.local/lib/python3.6/site-packages (python 3.6)

Cài đặt AWS CLI với pip

Sau khi cài đặt bộ công cụ quản lý pip của Python thì chúng ta có thể dễ dàng cài đặt AWS CLI bằng command sau:

$ pip3 install awscli --upgrade --user

Khi bạn sử dụng –user, pip sẽ cài AWS CLI tới thư mục ~/.local/bin

Cuối cùng ta kiểm tra lại version của AWS bằng command sau:

$ aws --version

Như vậy chúng ta đã cài đặt thành công AWS CLI trên máy chủ EC2 Linux.

Chú ý: Trong bài viết này VinaSupport sễ hướng dẫn cài đặt với pip3 và Python 3, nếu các bạn muốn cài đặt pip và Python 2 thì cũng sử dụng command bên trên nhưng bỏ số 3 đi.

Nguồn: vinasupport.com

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web