Danh sách Tutorial

Amazon Web Services


Chuyên mục tổng hợp các bài viết, hướng dẫn sử dụng dịch vụ AWS (Amazon Web Services) gôm các bài hướng dẫn về EC2, VPS, Amazon S3, Route53, RDS...

[AWS] VPC là gì? Hướng dẫn tạo VPC – Amazon Virtual Private Cloud

Giới thiệu về Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) Amazon VPC là gì? Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) – Dịch theo nghĩa đen tiếng Việt là “Amazon đám mây riêng ảo”, nơi đây bạn có thể khởi chạy các tài nguyên AWS trong một mạng ảo mà bạn xác định. Bạn có toàn quyền kiểm soát […]

Những giới hạn sử dụng của tài khoản AWS Free Tier

Amazon cho phép chúng ta sử dụng dịch vụ Amazon Web Service (AWS) miễn phí 1 năm thông qua tài khoản AWS Free Tier. Nhưng không phải miễn phí toàn bộ dịch vụ AWS, mà bạn sẽ bị giới hạn chỉ được phép sử dụng 1 số dịch vụ, tài nguyên, thời gian sử dụng. […]

[AWS] Hướng dẫn tạo và quản lý tài khoản IAM – Identity and Access Management

Trong series học về AWS này VinaSupport sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo, cũng như quản lý tài khoản IAM (Identity and Access Management) trong Amazon Web Services (AWS). Trước tiên cần hiểu tài khoản IAM là gì? Vì sao nên sử dụng tài khoản IAM? Tài khoản IAM là gì?  IAM (Identity and […]

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Amazon Web Services (AWS) miễn phí 1 năm

Như các bạn đã biết AWS (Amazon Web Services) là một trong những dịch vụ cloud nối tiếng nhất trên thế giới, được rất nhiều công ty lựa chọn.  Để hỗ trợ người sử dụng dịch vụ, Amazon miễn phí 1 năm sử dụng có giới hạn với gói “AWS Free Tier“. Sau đây VinaSupport […]