Danh sách Tutorial

[AWS] Kết nối giữa các máy chủ EC2 trên các Region khác nhau sử dụng Inter-region VPC Peering


Việc kết nối giữa các máy chủ EC2 trên cùng 1 VPC, Region là thực sự rất đơn giản. Nhưng trong các mô hình thiết kế hệ thống AWS (Amazon Web Service), chúng ta bắt gặt các máy chủ EC2 năm ở trên Region khác. Trong một số trường hợp như để giảm thiểu rủi ro, cần 1 giải pháp backup dữ liệu, hoặc thiết lập hệ thống HA Cluster trên các Region khác nhau. VD: 1 máy chủ EC2 năm trên Region là Tokyo có thể kết nối và chuyển đổi tới 1 máy chủ EC2 trên Singapore khi có sự cố xảy ra chẳng hạn.

Amazon cung cấp nhiều giải pháp để kết nối và liên lạc giữa các máy chủ EC2 được đặt trên các Region khác nhau:

 • Inter-region VPC Peering
 • Software VPN Appliances
 • Transit VPC
 • Internet-Based VPN
 • Corporate Network Backbone

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng giải pháp Inter-region VPC Peering, đây là 1 giải pháp đơn giản nhất trong 5 giải pháp mà Amazon cung cấp.

1. Inter-region VPC Peering là gì?

Inter-region VPC Peering là giải pháp kết nối an toàn giữa các VPC khác nhau năm trên nhiều Region được hỗ trợ bởi AWS (Không phải sử dụng VPN hay phần cứng vật lý). Nó cung cấp các kêt nối mã hóa và định tuyền lưu lượng giữa các VPC với nhau. Vì được hỗ trợ sẵn bởi AWS nên ít khả năng xảy ra hiện tượng thắt cổ trai ( bandwidth bottleneck ) hay liên lạc thất bại (failure communication).

Mô hình hệ thống AWS sử dụng Inter-region VPC Peering

2. Các bước chuẩn bị

Đầu tiên chúng ta cần tạo 1 máy chủ  EC2 nằm trên 2 hoặc nhiều region khác nhau, các bạn vui lòng tham khảo bài viết Hướng dẫn tạo máy ảo Amazon EC2 trên AWS

Vậy để bắt đầu bài lab này chúng ta có các thông tin sau:

Trên Tokyo Region: 

 • Mạng ảo VPC có IPv4 CIDR: 10.0.0.0/16
 • Máy chủ EC2 Instance có địa chỉ Private IPv4: 10.0.68.69

Trên Sigapore Region:

 • Mạng ảo VPC có IPv4 CIDR: 172.20.0.0/16
 • Máy chủ EC2 Instance có địa chỉ Private IPv4: 172.20.108.96

3. Kết nối giữa các EC2 trên các VPC đặt trên Region khác nhau

Bước 1: Tạo một kết nối Peering Connections

Từ trang quản lý VPC của AWS Console Management => chọn menu “Peering Connections”

Kết nối giữa các máy chủ EC2 trên các Region khác nhau step 1

Bấm button [ Create Perring Connection ]

Kết nối giữa các máy chủ EC2 trên các Region khác nhau step 2

Điền đầy đủ các thông tin ở hình bên dưới:

 • Peering connection name tag: Tên của Peering Connection
 • Local VPC
  • VPC (Requester): Chọn VPC ở Region hiện tại (Tokyo)
 • Another VPC to peer:
  • Account: Tài khoản AWS (Ở đây mình liên kết tới VPC trong cùng 1 tài khoản)
  • Region: Chọn “Another Region” (Mình liên kết tới VPC trên Region khác: Singapore)
  • VPC (Requester): Điền VPC ID ở Region cần liên kết tới

Bấm button [ Create Peering Connection ] để tạo request

Kết nối giữa các máy chủ EC2 trên các Region khác nhau step 3

Xác nhận lại thông tin đã tạo

Kết nối giữa các máy chủ EC2 trên các Region khác nhau step 4

Sau khi tạo thành công => Một yêu cầu kết nối sẽ được gửi tới người quản lý VPC cần liên kết.

Kết nối giữa các máy chủ EC2 trên các Region khác nhau step 5

Vì mình liên kết tới VPC nằm trong tài khoản mình, nên mình switch sang Region Singapore => Sẽ thấy yêu cầu liên kết ở trạng thái “Pending Acceptance

Kết nối giữa các máy chủ EC2 trên các Region khác nhau step 6

Chọn “Action” => “Accept Request” để đồng ý liên kết.

Kết nối giữa các máy chủ EC2 trên các Region khác nhau step 7

Một popup xác nhận liên kết => Bấm button [ Yes, Accept ]

Kết nối giữa các máy chủ EC2 trên các Region khác nhau step 8

Kết quả cuối cùng kết nối giữa 2 VPC trên 2 Region khác nhau đã ở trạng thái là Active.

Kết nối giữa các máy chủ EC2 trên các Region khác nhau step 9

 

Bước 2: Cấp quyền cho Route Table

Sau khi tạo kết nối giữa 2 VPC trên 2 Region khác nhau, chúng ta cần cấp quyền để chúng có thể communication với nhau trên Route Table.

Trên Tokyo Region => Chọn menu “Route Table” => Chọn bản ghi “Route Table” cần chỉnh sửa => Bấm “Edit routes”

Kết nối giữa các máy chủ EC2 trên các Region khác nhau step 10

Thêm 1 route với:

 • Destination là CIDR của VPC hiện tại (Tokyo Region)
 • Target là ID của Peering Connection

Bấm button [ Save routes ]

Kết nối giữa các máy chủ EC2 trên các Region khác nhau step 11

Tương tự trên Region Singapore chúng tạo tạo 1 bản ghi route table tương tự như cách tạo ở Region Singapore.
Kết nối giữa các máy chủ EC2 trên các Region khác nhau step 12

Bước 3: Test thử kết nối giữa các máy chủ EC2

Login vào máy chủ EC2 trên VPC của Region Tokyo, thử ping tới địa chỉ Private IP của máy chủ EC2 trên Region Singapore là: 172.20.108.96

Nếu có response trả về thì chúng ta đã thành công.

Chú ý: Để xóa kết nối giữa 2 VPC, đơn giản chúng ta chỉ cần xóa bản ghi Peering Connection đi.

Chọn bản ghi Perring Connecton cần xóa => Chọn “Actions” => “Delete VPC Peering Connection”

Xác nhận trước khi thực hiện xóa.

 

Nguồn: vinasupport.com

 

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web