Bảo trì Wordpress

3 cách đưa WordPress về chế độ bảo trì Maintenance

Trường hợp bạn cần nâng cấp source code cho website (bảo trì wordpress), sửa chữa database, … Những công việc này sẽ mất một thời gian nhất định. Trong thời gian thực hiện, bạn mong muốn không ai có thể truy cập vào website / blog của bạn. Vì vậy chúng ta cần đưa về […]