MAMP

Hướng dẫn cập nhật phpMyAdmin mới nhất cho MAMP

phpMyAdmin là công cụ quản lý hệ quản trị CSDL MySQL nền web phổ biến. Thông thường các phần mềm Web như MAMP,… đều hỗ trợ phpMyAdmin tuy nhiên chúng chưa chắc lại là bản mới nhất. Vậy bạn muốn sử dụng bản phpMyAdmin cho riêng mình thì bạn nên tham khảo hướng dẫn sau […]

Hướng dẫn bật Xdebug trên MAMP và MacOS

Xdebug là gì? Mình đã giới thiệu khá kỹ ở bài viết: Cài đặt và cấu hình Xdebug với XAMPP trên Ubuntu  Bạn có thể hiểu đây là một extension vô cùng hữu ích cho việc debug các ứng dụng viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP. Bài trên mình viết cho Ubuntu với Xampp. […]

Cài đặt và sử dụng MAMP trên MacOS

Sau một thời gian dùng Ubuntu, khi mình chuyển sang sử dụng MacBook. Mình muốn tìm kiếm 1 phần mềm máy chủ Web chạy trên Localhost giống như là Xampp. Cuối cùng sau nhiều lựa chọn giữa cả với phiên bản Xampp cho Mac. Mình quyết định sử dụng MAMP cho các dự án web […]