Ubuntu 18.04 LTS

Những thay đổi và tính năng mới trong Ubuntu 18.04 LTS

Ubuntu 18.04 LTS có tên mã là Bionic Beaver, đã được release vào ngày hôm nay 26/04. Đây là phiên bản Ubuntu ( LST – Long term support ) nên có thời gian hỗ trợ tới tận 5 năm của Canonical. Là một fan của Hệ điều hành Ubuntu, từ phiên bản Ubuntu Version 7, 8, nên khi […]