SonarQube

Hướng dẫn cài đặt SonarQube trên RHEL/Centos 7

SonarQube là công cụ phân tích và kiểm tra chất lượng code, nó giúp cho việc phát triển các dự án đảm bảo được về mặt thời gian cũng như chất lượng. Bài viết này, VinaSupport sẽ hướng dẫn các bạn các bước cài đặt SonarQube trên hệ điều hành Linux: Redhat Enterprise/ Centos 7.

Giới thiệu SonarQube – Công cụ phân tích và kiểm tra chất lượng code

1. SonarQube là gì? SonarQube là một nền tảng mã nguồn mở được phát triển bởi SonarSource để liên tục kiểm tra chất lượng code, review tự động với việc phân tích code để phát hiện lỗi, đoạn code không tốt, hoặc lỗ hổng bảo mật trên 20 ngôn ngữ lập trình. Sonarqube hiện hỗ […]