Python Module

[Python 3] Chụp ảnh Screenshot màn hình Gnome Desktop với GTK+3

Ở bài viết trước, mình đã hướng dẫn các bạn screenshot màn hình Desktop sử dụng thư viện PyAutoGUI và OpenCV trong Python 3. Tiếp nối series về lập trình Python 3 thì bài này sẽ sử dụng thư viện GTK+3 để chụp ảnh màn hình Gnome Desktop Cài đặt Python Module (Ubuntu 16.04) Đầu […]

[Python 3] Chụp ảnh Screenshot màn hình Desktop với OpenCV

Đoạn source code dưới đây được mình viết bằng Python 3, để xử lý việc chụp ảnh màn hình Desktop sử dụng thư viện đồ họa OpenCV. Đoạn code hiện chạy tốt trên môi trường Ubuntu Desktop 16.04. Cài đặt Python Module Việc đầu tiên là các cài đặt các Python Module cần thiết, sử […]

[Python 3] Kết nối SSH và chạy command trên Remote Linux Server

Tiếp series lập trình Python, xin giới thiệu với các bạn đoạn code Python 3 sau sử dụng thư viện paramiko có nhiệm vụ kết nối SSH tới 1 Remote Linux Server và chạy command “cat /etc/*-release” trên đó. Kết nối SSH và chạy command sử dụng Python 3 import paramiko ssh = paramiko.SSHClient() # […]

Hướng dẫn sử dụng pip để cài đặt và quản lý Module của Python

Một số kinh nghiệm làm việc với PIP – trình quản lý module/package của Python. Hy vọng nó sẽ hữu ích cho các bạn đang học lập trình Python. Pip là gì? Pip là một trình quản lý gói (Module/Package) cho Python. Nó là một công cụ cho phép bạn cài đặt và quản lý […]