Mẹo giúp PHPStorm IDE chạy nhanh hơn


PHPStorm IDE của bạn đang chạy chậm, lag, hay bị treo. Hãy tham khảo các cách sau đây để cải thiện hiệu suất, để nó chạy nhanh hơn.

Tăng tài nguyên cung cấp cho PHPStorm

PHPStorm là 1 IDE phát triển dựa trên ngôn ngữ lập trình Java. Nó chạy trên 1 máy ảo JVM, vì vậy để cung cấp cấp nhiều tài nguyên, cụ thể là memory cho PHPStorm chạy. Chúng ta cần tăng 2 tham số: XmsXmx.

  • Xms là gì? Xms chỉ định nhóm cấp phát bộ nhớ ban đầu cho máy ảo Java virtual machine (JVM)
  • Xmx là gì? Xmx chỉ định nhóm cấp phát bộ nhớ tối đa cho máy ảo Java (JVM). Vì vậy giá trị setting cho Xmx không nên vượt quá RAM trên máy của bạn.

Để sửa 2 tham số này, từ PHPStorm => Menu [ Help ] => Chọn [ Edit Custom VM Options… ]

Nó sẽ mở ra file config có nội dung như sau:

-Xms128m
-Xmx1470m
-XX:ReservedCodeCacheSize=240m
-XX:+UseConcMarkSweepGC
-XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=50
-ea
-XX:CICompilerCount=2
-Dsun.io.useCanonPrefixCache=false
-Djava.net.preferIPv4Stack=true
-Djdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes=""
-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
-XX:-OmitStackTraceInFastThrow
-Djdk.attach.allowAttachSelf
-Dawt.useSystemAAFontSettings=lcd
-Dsun.java2d.renderer=sun.java2d.marlin.MarlinRenderingEngine
-Dsun.tools.attach.tmp.only=true

2 tham số -Xms đang có giá trị là 128m và -Xmx đang có giá trị là 1470m (Giá trị mặc định). Hay tăng 2 tham số này lên, 1 kinh nghiệm là với máy có RAM 8GB thì bạn có thể set 2 tham số này lần lượt là -Xms512m-Xmx2048. Sau đó bấm [ Ctrl + S ] để lưu nội dung của file lại và tắt đi bật lại PHPStorm.

Để xem bộ nhớ memory đang được cấp phát cho PHPStorm, từ menu [ File ] => Chọn [ Setting ] => Tìm kiếm và bật tùy chọn “show memory indicator

Kết quả, ta hiển thị được dữ liệu memory đang sử dụng ở góc dưới bên phải của PHPStorm

Loại bỏ bớt language injections của PHPStorm

Language injections cho phép bạn làm việc với các đoạn code bằng các ngôn ngữ khác được nhúng trong code của bạn. Khi bạn đưa một ngôn ngữ (như HTML, CSS, XML, RegExp, v.v.) vào một chuỗi ký tự, bạn sẽ nhận được hỗ trợ code toàn diện để chỉnh sửa.

Xem ảnh Gif dưới đây để hiểu cách làm việc của Language injections

Để loại bớt ngôn ngữ hỗ trợ từ menu [ File ] => [ Settings ] => Tìm kiếm “Language injections” => bỏ chọn những cái bạn cho là không cần thiết.

Loại bỏ bớt Inspections của PHPStorm (kiểm tra lỗi)

Từ menu [ File ] => [ Settings ] => Tìm kiếm “Inspections” => Loại bỏ các mục kiểm tra lỗi mà bạn thấy ko cần thiết

Vô hiệu hóa 1 số plugin không cần thiết

Từ menu [ File ] => [ Settings ] => [ Plugins ] => Loại bỏ Plugin ko sử dụng

Hy vọng với các giải pháp trên sẽ giúp bạn không còn cảm thấy khó chịu khi sử dụng PHPStorm – Trình PHP IDE tuyệt vời nhất.

Nguồn: vinasupport.com

 

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

Có 2 bình luận trong bài viết “Mẹo giúp PHPStorm IDE chạy nhanh hơn”

  1. Nhoc con

    Bạn đang dùng giao diện gì cho PHPStorm mà đẹp thế?

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web