Eclipse IDE

Tăng bộ nhớ Memory Size của Eclipse IDE

Để tăng hiệu suất khi khởi động và sử dụng Eclipse, tránh tràn bộ nhớ thì chúng ta cần phải chỉnh sửa config của eclipse. Các bạn hãy làm như sau. Đầu tiên hãy truy cập tới thư mục đang cài đặt Eclipse. Trong đó có file cấu hình có tên là: eclipse.ini. Hãy sửa […]

Hiển thị file ẩn trên Eclipse IDE

Eclipse IDE là công cụ tuyệt vời để phát triển ứng dụng. Nhưng khi sử dụng Eclipse để thao tác với các file, folder của source code, đặc biệt trên môi trường Linux thì mặc định Eclipse lại không hiển thị các file ẩn. VD như là file .htaccess chẳng hạn. Vì vậy VinaSupport xin […]