Ubuntu Cosmic Cuttlefish

Những tính năng mới của Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish

Ubuntu 18.10 đã chính thức phát hành vào ngày 18/10/2018, cùng điểm qua những tính năng mới của Ubuntu 18.10 với tên mã Cosmic Cuttlefish. Các tính năng mới trên Ubuntu 18.10 1. Cài đặt và boot nhanh hơn nhờ các thuật toán nén mới Hai thuật toán nén mới được sử dụng là LZ4 và ztsd, sẽ […]