Laravel Artisan Command

Laravel Seeding là gì? Đồng bộ dữ liệu dùng Database: Seeding

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Laravel Migration, được sử dụng để nghĩa cấu trúc và tạo cấu trúc các bảng và các cột CSDL, mối quan hệ giữa các bảng, index… Ở bài viết này, chúng ta tìm hiểu 1 tính năng gọi là Laravel Database Seeding, nó được sử dụng […]

Tạo Artisan Command trong Laravel

Một trong những cấu trúc quan trọng tạo nên thương hiệu của mã nguồn mở Laravel đó là artisan Command. Với Artisan Command, nó hỗ trợ các bạn build source cơ bản, thao tác vào database như migrate, seed, kiểm tra thông tin Laravel và nhiều chức năng khác. Giờ chúng ta cùng vinasupport.com tím […]

Hướng dẫn tạo user mặc định sử dụng Laravel Seeder

Trong bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn tạo xác thực Laravel Auth và UI. Các bạn hoàn toàn có thể tạo user từ trang đăng ký của Laravel. Tuy nhiên nếu nó là 1 sản phẩm hoàn chỉnh, thì khi đưa lên môi trường production thì lấy đâu ra user đăng nhập […]

Xóa / Clear Cache trong Laravel 6/7/8

Laravel thật là 1 PHP Framework tuyệt vời. Nó là Framework phổ biến và phát triển nhanh nhất thế giới. Ở Laravel có hệ thống Cache cực kỳ mạnh, support nhiều loại Cache, cách thức cache. Tuy nhiên với người phát triển (developer) thì nó lại gây ra phiền phức với chúng ta. Nhiều khi […]

Debug Laravel Artisan Command với PHPStorm

Chào các bạn, sau tutorial “Hướng dẫn debug Laravel với PHPStorm và Xdebug“, để debug một ứng dụng, website được lập trình bằng Laravel. Tuy nhiên không phải ứng dụng nào cũng là 1 website, mà có thể nó là 1 cái batch chạy ngầm bên dưới chẳng hạn. Laravel hỗ trợ 1 công cụ […]